CFMOTO tehase garantii

Kõigil CFMOTO toodetel kehtib tehasegarantii 3 aastat või 3000 km/ls. Vastavalt sellele kumb enne täitub.
CFMOTO korvab kliendile kõik tehnilised vead, mis on ilmnenud tootja praagist garantiiperioodil.

1. Garantii taotlemiseks peab klient pöörduma selleks volitatud esindaja poole ning esitama sellekohase avalduse koos kirjeldusega, kuidas viga ilmnes või kuidas see tekkis.
2. Esindajal on õigus nõuda, et probleemne sõiduk toodaks esindusse ülevaatamiseks, juhtumi lahendamiseks või rikke põhjuse määramiseks.
3. Kokkuleppel esindajaga võib piirduda (kui see on võimalik) foto või detailse kirjeldusega purunenud detailist.
4. Garantiid nõudes peab klient teadma sõiduki soetamise aega, sõiduki läbisõitu ning ka sõiduki VIN koodi.
5. Müügiesindajal on õigus defektiga toode välja vahetada 14 päeva jooksul juhul kui leiab kinnitust, et tegemist on tootjapoolse praagiga.

NB! Kuna müügiesindajal ei ole õigust iseseisvalt otsustada, kas tegemist on tootjapoolse eksimusega või mitte, siis võtab juhtumi menetlemine aega kuni 14 päeva. Tootja analüüsib ning annab müügiesindaja vahendusel vastuse taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Vajadusel on teenuse osutajal õigus liigselt määrdunud sõiduk toimetada pesulasse.
Maastikusõiduki pesu maksumus sõltub teenusepakkuja hetke hinnakirjast. Samuti lisandub hinnale ka sõiduki transpordi maksumus edasi-tagasi lähimasse pesulasse.

Sõidukil tekkinud defektist peab teada andma koheselt edasimüüjale / maaletoojale, et hinnata probleemi tõsidust ja vastavalt sellele reageerida. Rikkega sõiduki hooletu edasi kasutamine võib süvendada riket ja kaasa tuua suurenenud remondikulu kasutajale!

Tehase garantii 3 aastat või 3000 km kehtib õigeaegselt hooldatud ja modifitseerimata sõidukitel!

Sõiduki modifitseerimine ehk ümberehitus on teatud tingimustel küll lubatud, kui see on teostatud professionaalselt ja ei ole ise rikke põhjustajaks.

Igasugune modifitseerimine on alati seotud riskiga! Modifitseeritud sõiduki kasutamisel võetakse suuremaid riske või sõidukit koormatakse viisil, mis võivad põhjustada ränga õnnetuse või sõiduki purunemise!

Veermik.  Veermiku tõste – kui amortidele lisatakse vahetükid või modifitseeritakse veermiku mõnel muul viisil, mis tõstavad sõiduki põhja kõrguse maapinna suhtes kõrgemale või muudavad sõiduki rööbet laiemaks, seljuhul muutub kogu sõiduki veermiku geomeetria, mis võib kaasa tuua veermiku detailide kiirema kulumise või isegi purunemise. Modifitseerimine tähendab ka roomikute paigaldamist sõidukile!

Rehvid – originaalmõõdust on lubatud kuni 1 toll suuremad rehvid.  Oluliselt suuremad rehvid koormavad veermiku rohkem, mis võib kaasa tuua erinevate detailide kiire kulumise või purunemise (k.a poolteljed, difrid).

Pidurid- Pidurisüsteemide modifitseerimine ei ole lubatud!

Hoiatame, et selliste ümberehituste korral ei vasta sõiduk tüübikinnituse andmetele ja sõiduki teel püsivus üle 20km/h muutub märkimisväärselt ebastabiilsemaks.

Ümberehitatud veermikuga sõidukit ei tohi kasutada avalikel teedel ehk muuks liikluseks avatud aladel!

Ümberehitatud veermiku puhul ei saa tootja võtta vastutust veermiku, liigendite ja ülekande osade vastupidavuse osas  ning tootja garantii ei laiene antud sõiduki puhul modifitseeringust sõltuvatele detailidele!

Jahutussüsteemi modifitseerimine– Radiaatori “tõste” ei ole keelatud, kui see on teostatud professionaalselt ja ei ole jahutussüsteemi rikke või sõiduki ülekuumenemise põhjustajaks. Kui sõidukil esineb rike, mis on tingitud sõiduki jahutussüsteemi modifitseerimisest siis seljuhul ei saa tootja vastutust võtta ja tootja poolt pakutav tehase garantii ei laiene!

Snorklid – Snorklite paigaldus ei ole keelatud, kui see on tehtud professionaalselt. Kui sõidukil esineb rike, mis tuleneb snorklite paigaldamisest, ei saa tootja vastutust võtta ja antud sõidukile garantiid pakkuda. Snorkleid paigaldades tasub meeles pidada, et tootja näeb ette veetakistuste ületamist, mis on kuni astmelaua alumise ääreni. Sügavamate veetakistuste ületamise korral jääb risk võimalike tagajärgede eest ainult kasutaja enda kanda.

Tähelepanu! Kui sõiduki garantiiliseks remondiks on vaja demonteerida või tagasi monteerida modifitseering, mis ei kuulu sõiduki tootja poolt toodetud algsesse komplekti on remondi teostajal on õigus küsida lisatasu nende demontaaži ja montaaži eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kui snorklid on vaja tagasi paigaldada peale remonti/hooldust siis töökoda (CFMOTO volitatud edasimüüjad/maaletooja) ei võta vastutust, tagamaks nende vee ja tolmu pidavust!

Elektriseadmed – elektriseadmed tuleb paigaldada CFMOTO volitatud edasimüüja / maaletooja juures. See on vajalik, et paigaldamise käigus ei kahjustataks erinevate elektrooniliste komponentide tööd. Ühendused peavad olema tehtud korrektselt ja ilmastikukindlalt, et tagada kõigi komponentide töö. Lisaks ei tohiks lisaseadmete voolutarve ületada 120W. Kui sõiduki lisaseadmete koormus ületab rohkem kui 120W on soovitatav sõiduki akut lisaks laadida “smart” laadijaga, et sõidukil ei tekiks ootamatult voolupuudulikkust. Esimene märk vähesest aku pingest on vilkuvad tuled ja sõiduki võimetus tühikäigul töötada.

Õhufilter– Õhuvõtu modifitseerimine – soovitame klientidel kasutada originaal õhuvõtu korpust koos originaal õhufiltriga. Ei soovita kasutada sport õhufiltreid, mis on tehtud suure õhuvoolu saavutamiseks. Suurendatud õhuvool tähendab, et ka süsteem vajab tihedamat inspekteerimist ja puhastust ning ka siin jääb alati võimalus, et mustus pääseb kergemini läbi õhufiltri mootorisse ja võib kahjustada seeläbi kogu mootorit.

Palume arvesse võtta, et muudetud õhuvõtukorpus / filter katkestab sõiduki mootori garantii!

Kiiruse piirajad– Kiiruse piirajate eemaldamine sõidukitel mida kasutatakse avalikus liikluses on keelatud. Kiiruse või võimsuse piirajate eemaldamine otseselt tehase garantiid sõidukile ei katkesta. Tootja garantii ei laine, kui piirajate eemaldamine on teostatud viisil, mis on rikke põhjustajaks.

Tootja ei saa anda sõidukile tootjapoolset garantiid juhul kui:
* Kui perioodilised hooldustööd või remonttööd on teostatud mujal kui volitatud esindaja juures.
* Kui sõidukit pole hooldatud vastavalt tootjapoolt ettenähtud hooldusgraafikule.
* Kui sõidukit on kasutatud sügavamas vees (ekstreemtingimustes), võistlusspordis, võistlustreeningul või rendisõidukina.
* Kui sõidukil on sõiduki valdaja poolt teostaud omavolilisi ümberehitamist (ka mitteoskuslikult paigaldatud lisavarustus või elektrilised lisad, mis võivad olla seotud rikke põhjustajamisega).
* Kui sõiduki etteantud maksimaalset kandevõimet on ületatud või sõidukit on ülemäära koormatud muul viisil.
* Kui sõiduki mootoris või süsteemides kasutatakse selleks mitte ettenähtud mootoriõli, jahutusvedelikku või pidurivedelikku.
* Garantii katkeb masinatel, mis on osalenud avariis.
* Force majeure põhjused- ilmastikust ja kliimast tulenevad ja esinevad vead.
* Garantii alla ei kuulu vigastused mis on tekkinud happe söövitamisest või soolase veega kokkupuutunud detailidest jne.
* Garantii alla ei kuulu vead, mis ei ole tingitud tehase kvaliteedist ega monteerimisest.
* Garantii alla ei kuulu kuluosad

Kuluosadeks loetakse:
Antud kuluosadele garantii ei laiene, ning vastavad kulud kannab klient:
1.Elektrilised detailid: näiteks sulavkaitsmed, pirnid, releed, elektrilised kontaktid
2.Perioodilise hooldusega seonduvad detailid (õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli, määrded, pidurivedelik, pidurikettad ja klotsid, siduri vihud, jahutusvedelik, variaatoririhm, variaatori rullikud, süüteküünal jne.