CFMOTO tehase garantii:
* Kõigil CFMOTO toodetel kehtib tehasegarantii 2 aastat või 2500 km/ls. (Vastavalt sellele kumb enne täitub)
* CFMOTO korvab kliendile kõik tehnilised vead, mis on ilmnenud tootja praagist garantiiperioodil.

1. Garantii taotlemiseks peab klient pöörduma selleks volitatud esindaja poole ning esitama sellekohase avalduse koos kirjeldusega, kuidas viga ilmnes või kuidas see tekkis.
2. Esindajal on õigus nõuda, et probleemne sõiduk toodaks esindusse ülevaatamiseks, juhtumi lahendamiseks või rikke põhjuse määramiseks.
3. Kokkuleppel esindajaga võib piirduda (kui see on võimalik) foto või detailse kirjeldusega purunenud detailist.
4. Garantiid nõudes peab klient teadma sõiduki soetamise aega, sõiduki läbisõitu ning ka sõiduki VIN koodi.
5. Müügiesindajal on õigus defektiga toode välja vahetada 14 päeva jooksul juhul kui leiab kinnitust, et tegemist on tootjapoolse praagiga.

NB! Kuna müügiesindajal ei ole õigust iseseisvalt otsustada, kas tegemist on tootjapoolse eksimusega või mitte, siis võtab juhtumi menetlemine aega kuni 14 päeva. Tootja analüüsib ning annab müügiesindaja vahendusel vastuse taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Tootja ei saa anda sõidukile tootjapoolset garantiid juhul kui:
* Kui perioodilised hooldustööd või remonttööd on teostatud mujal kui volitatud esindaja juures.
* Kui sõidukit pole hooldatud vastavalt tootjapoolt ettenähtud hooldusgraafikule.
* Kui sõidukit on kasutatud sügavamas vees (ekstreemtingimustes), võistlusspordis, võistlustreeningul või rendisõidukina.
* Kui sõidukil on sõiduki valdaja poolt teostaud omavolilisi ümberehitamist (ka mitteoskuslikult paigaldatud lisavarustus või elektrilised lisad, mis võivad olla seotud rikke põhjustajamisega).
* Kui sõiduki etteantud maksimaalset kandevõimet on ületatud või sõidukit on ülemäära koormatud muul viisil.
* Kui sõiduki mootoris või süsteemides kasutatakse selleks mitte ettenähtud mootoriõli, jahutusvedelikku või pidurivedelikku.
* Garantii katkeb masinatel, mis on osalenud avariis.
* Force majeure põhjused- ilmastikust ja kliimast tulenevad ja esinevad vead.
* Garantii alla ei kuulu vigastused mis on tekkinud happe söövitamisest või soolase veega kokkupuutunud detailidest jne.
* Garantii alla ei kuulu vead, mis ei ole tingitud tehase kvaliteedist ega monteerimisest.
* Garantii alla ei kuulu kuluosad

Kuluosadeks loetakse:
Antud kuluosadele garantii ei laiene, ning vastavad kulud kannab klient:
1.Elektrilised detailid: näiteks sulavkaitsmed, pirnid, releed, elektrilised kontaktid
2.Perioodilise hooldusega seonduvad detailid (õhufilter, kütusefilter, õlifilter, õli, määrded, pidurivedelik, pidurikettad ja klotsid, siduri vihud, jahutusvedelik, variaatoririhm, variaatori rullikud, süüteküünal jne.