Laste sõidukite
garantiitingimused

 • Kõidel laste sõidukitel ABT, Apollo, Pentora, SMC, Upbeat ja Kayo toodetel kehtib tehasegarantii 6 kuud.
 • Kõidel laste sõidukitel ABT, Apollo, Pentora, SMC, Upbeat  ja Kayo peab olema paigaldatud müüja poolt nõuetekohane tunnilugeja garantii kehtivuseks.
 • Tootja korvab kliendile kõik tehnilised vead, mis on ilmnenud tootja praagist garantiiperioodil.
 • Lisaks Garantiis tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused ja kohustused.
 • Sõiduki parandamisele kulunud aja kestuse võrra pikeneb tootegarantii ajaline osa.
  (Tootjapoolset garantiid sõiduki läbisõidule see ei pikenda)
  1. Rikke ilmnemisel peab sõiduki omanik või valdaja pöörduma sõiduki müüja poole 3 järgneva tööpäeva jooksul.
  Teavitama rikke ilmnemisest sõiduki müüjat. Sõiduki müüjaga kokkuleppel saab
  alustada rikke kõrvaldamist. Garantiijuhtumit saab lahendada ainult toote müüja juures kohapeal või lähimas
  volitatud esinduses. Klient peab esitama sellekohase avalduse koos kirjeldusega, kuidas viga ilmnes või tekkis.
  2. Esindajal on õigus nõuda, et probleemne sõiduk toodaks esindusse ülevaatamiseks. See on vajalik rikke põhjuse määramiseks ja juhtumi lahendamiseks.
  3. Ainult kokkuleppel esindajaga võib piirduda (kui see on võimalik) foto või detailse kirjeldusega purunenud detailist.
  4. Garantiid nõudes peab klient teadma sõiduki soetus aega ja arve numbrit.
  5. Müügiesindajal on õigus defektiga osa välja vahetada 14 päeva jooksul, juhul kui leiab kinnitust, et tegemist on tootjapoolse praagiga.
  NB! Kuna müügiesindajal ei ole õigust iseseisvalt otsustada, kas tegemist on tootjapoolse eksimusega või mitte siis võtab juhtumi menetlus aega maksimaalselt 14 päeva. Tootja analüüsib ning annab müügiesindaja vahendusel vastuse taotluse rahuldamise
  või tagasilükkamise kohta.
 • NB! Tootja ei saa anda sõidukile tootjapoolset garantiid juhul kui:
  – Juhul kui perioodilised hooldustööd või remonttööd on teostatud mujal, kui volitatud esindaja juures.
  – Juhul kui sõidukit pole hooldatud vastavalt tootjapoolt ettenähtud hooldusgraafikule.
  – Juhul kui sõidukit on kasutatud sügavas vees (ekstreemtingimustes) võistlusspordis, võistlustreeningul või rendisõidukina.
  – Juhul kui sõidukil on sõiduki valdaja poolt teostaud omavolilisi ümberehitusi. (ka mitteoskuslikult paigaldatud lisavarustust või elektrilisi lisaseadmeid, mis võivad olla seotud rikke põhjustajana).
  – Juhul kui sõidukile ei ole paigaldatud müüja poolt nõuetekohast tunnilugejat.
  – Juhul kui sõiduki etteantud maksimaalset kandevõimet on ületatud või sõidukit on ülemäära koormatud muul viisil.
  – Juhul kui sõiduki mootoris või süsteemides kasutatakse selleks mitte ettenähtud mootoriõli, jahutusvedeliku või pidurivedeliku.
  – Garantii katkeb masinatel, mis on osalenud avariis.
  – Force majeure põhjused- ilmastikust ja kliimast tulenevad ja esinevad vead.
  – Garantii alla ei kuulu vigastused mis on tekkinud happe söövitamisest või soolase
  veega kokkupuutest.
  – Garantii alla ei kuulu vead mis ei ole tingitud tehase kvaliteedist ega monteerimisest.
  – Garantii alla ei kuulu kuluosad
  KULUOSADEKS LOETAKSE
  Antud kuluosadele garantii ei laiene ning vastavad kulud kannab klient.
  1. Elektrilised detailid: näiteks sulavkaitsmed, pirnid,releed,elektrilised kontaktid,elektristarterid,mähised, CDId,süütepoolid,süütelukud.
  2. Perioodilise hooldusega seonduvad kulud ja detailid nagu õhufilter, kütusefilter,
  õlifilter, õli, määrded, pidurivedelik, pidurikettad ja klotsid, sidurivihud, sidurikettad,
  sidurikorv, jahutusvedelik, nöörstarterid, variaatoririhm, variaatori rullikud, süüteküünal,
  kuulliigendid, puksid, kett, ketirattad, trossid.
  Garantii alla ei kuulu kulutused, mis on vajalikud masina transportimiseks remonditöökotta
  ja tagasi kliendi juurde, sidekulud, remondiperioodil ärist saamata jäänud tulud.
  Vastavad kulud jäävad kliendi kanda!
 • Sõidukile tuleb hooldust teha vastavalt kasutusjuhendile. Esmahooldus 5 töötunni täitumisel ning iga järgnev 10 töötunni täitumisel! Hooldusgraafikust mitte kinnipidamisel garantii katkeb!
 • NB! Õlitaset mootoris tuleb kontrollida iga kord enne sõidu alustamist!

HOOLDUSEID ON VÕIMALIK TEOSTADA KA MEIE VOLITATUD ESINDAJATE JUURES ÜLE EESTI!