Võimalused läbi nutiseadme:

 • Seadme sisse- ja väljalülitus;
 • seadistada kiiruse märguannet (helisignaali hoiatus, mis hakkab kostuma peale etteantud piirkiiruse saavutamist);
 • seadistada pöörde intensiivsust;
 • seadistada kalde intensiivsust;
 • jälgida sõidukiirust;
 • jälgida hetke läbisõitu;
 • jälgida üldläbisõitu;
 • jälgida aku laetuse taset;
 • panna mängima oma lemmikmuusika;
 • muuta esitatava muusika helitaset;
 • lülitada sisse ja välja LED-tulesid;
 • kontrollida seadme korrasolekut ehk lasta teha enesekontrolli.

Lisaks läbi äppi juhtimisele on tasakaaluliikuril endal ekraan, mis kuvab reaalajas hetke kiirust ja aku laetuse taset.

Füüsilisem erinevus võrreldes tava- või harjumuspärase tasakaaluliikuriga on see, et OSDRICH A8 ei oma keskliigendit.
Tasakaaluliikuri juhtimine toimub astmelaua alla peidetud pedaalide kaudu, mis teeb selle juhtimise sujuvamaks.
Tänu sellele on sellega sõitmine pisut lihtsamini õpitavam, kui keskliigendiga tasakaaluliikuriga.

Tasakaaluliikuri OSDRICH A8 kasutusjuhend: https://motohobi.ee/wp-content/uploads/2017/06/Tasakaaluliikur-A8-kasutusjuhend.pdf